Dental orders

Aplikacija za upravljanje proizvodnjom u zubotehničkom laboratoriju

Radni nalozi

Kreiranje radnih naloga s fazama proizvodnje. Svaka faza ima datum i status što omogućuje planiranje proizvodnje. Dodavanje poruka, slika, kreiranje certifikata i potrošenih količina na radnom nalogu.

Kalendar

Prikaz faza naloga na kalendaru za jednostavan uvid u status svih naloga po danu i tjednima. Unos i pregled dnevnih podsjetnika.

Višejezičnost

Sučelje aplikacija prevedeno je na hrvatski, slovenski i engleski jezik. Mogućnost dodavanja novih jezika po potrebi.

Portal za ordinacije

Poseban dio aplikacije namijenjen ordinacijama za unos naloga i uvid u status naloga. Razmjena informacija između laboratorija i ordinacija: nalozi, slike, poruke, dokumenti, certifikat, uvid u status pojedine faze naloga ...

Slike

Dodavanje, rotiranje i brisanje slika za svaki nalog. Jednostavan pregled galerije slika. Razmjena slika između djelatnika u laboratoriju i ordinacija.

Dokumenti

Dodavanje i brisanje dokumenata za svaki nalog. Jednostavan pregled svih dokumenata po nalogu. Razmjena dokumenata između djelatnika u laboratoriju i ordinacija.

Poruke

Kreiranje poruka za svaki nalog. Razmjena informacija između djelatnika u laboratoriju i ordinacija.

Statistika

Detaljan uvid u mjesečnu statistiku rada laboratorija: proizvedene količine po vrsti naloga, odrađene faze po zaposleniku, isporučeni proizvodi po ordinaciji i još puno toga. Mogućnost kreiranja izvještaja prema potrebi.

Kontakt

Imate dodatnih pitanja? Želite besplatnu prezentaciju ili pristup demo aplikaciji?

Kontaktirajte nas