1. UVODNE ODREDBE
 2. Aplikacija "Dental orders" (u nastavku samo Aplikacija) je vlasništvo tvrtke "Mobilno programiranje j.d.o.o." (u nastavku samo Društvo), Jarnovićeva 17c, 10000 Zagreb. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni u Aplikaciji i na web stranici www.dental-orders.eu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Društva ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Društvu ili bilo kojoj trećoj strani.

  Pristupanjem Aplikaciji korisnici prihvaćaju Uvjete te obavezu praćenja eventualnih promjena ili dopuna koje mogu nastupiti.

  Opći uvjeti zadnji puta su ažurirani 5. lipnja 2020., a Društvo zadržava pravo ažuriranja i objave promijenjenih Uvjeta ukoliko se za to pojavi potreba.

 3. KORISNICI I KORISNIČKI PODACI
 4. "Dental orders" je naziv web aplikacije za kreiranje radnih naloga i praćenje proizvodnje u zubotehničkom laboratoriju.

  Korisnik je bilo koja fizička ili pravna osoba koja koristi Aplikaciju.

  Lozinka za pristup Aplikaciji je važan sigurnosni faktor korištenja Aplikacije. Korisnik je dužan čuvati vlastitu lozinku i mijenjati je sukladno potrebama. Društvo nije odgovorno za gubitak lozinke ili dolazak u posjed iste od strane treće osobe. U slučaju primijećene zlouporabe lozinke, korisnik može javiti Društvu na e-mail info@dental-orders.eu te će Društvo odmah poduzeti radnje za prekid pristupa korisničkom profilu s tom lozinkom.

  Kako bi koristio Aplikaciju, korisnik se mora registrirati. Prilikom registracije korisnik popunjava osnovne podatke za svoje poduzeće ili obrt.

  Točnost podataka je isključiva odgovornost korisnika Aplikacije. Društvo ne odgovara i ne jamči za točnost podataka koje su korisnici unijeli niti ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nastanka direktne ili indirektne štete zbog objave krivih podataka. Jednom uneseni podaci mogu se ažurirati u Aplikaciji. Korisnici se prihvaćanjem ovih Uvjeta izričito odriču potraživanja bilo kakve naknade štete, imovinske ili neimovinske, nastale zbog netočnih podataka.

  Društvo ne odgovara korisniku Aplikacije za štetu ukoliko dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

 5. UVJETI KORIŠTENJA
 6. Pristupom Aplikaciji korisnik se obvezuje ophoditi sukladno zakonima i pod zakonskim propisima Republike Hrvatske.

  Pristupom na web stranicu www.dental-orders.eu, korisnik prihvaća korištenje kolačića (cookies). Kolačići su alat koje Društvo koristi za praćenje aktivnosti na stranici.

 7. PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE PODATAKA
 8. U Aplikaciji se prikupljaju podaci korisnika neophodni za njeno korištenje. Društvo će s podacima upravljati savjesno te prema važećim zakonima i regulativama te ih može proslijediti isključivo zakonski mjerodavnim tijelima radi provedbe njihovih zakonskih ovlasti.

  Aplikacija je usklađena s europskom Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) – Uredba (EU) 2016/679, koja predstavlja bitan napredak u području obrade i zaštite osobnih podataka.

  Cjelokupni tekst Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) možete pročitati ovdje.

  Sukladno tome, korisnik ima pravo na:

  • Informaciju za što se njegovi osobni podaci koriste – Društvo će osobne podatke korisnika koristiti samo u Aplikaciji te ih neće davati trećoj strani.
  • Pristup osobnim podacima – korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima u profilu korisnika.
  • Pravo na ispravak – korisnik u svakom trenutku može ispravljati vlastite osobne podatke u profilu korisnika.
  • Pravo na brisanje – slanjem zahtjeva na e-mail info@dental-orders.eu, korisnik u svakom trenutku može zatražiti brisanje korisničkog računa kao i brisanje podataka iz baze.
  • Pravo na ograničavanje obrade – korisnik ima pravo zahtijevati da se njegovi podaci koriste isključivo za namjenu za koju je dao privolu.
  • Pravo na prigovor – korisnik može u svakom trenutku poslati prigovor na e-mail info@dental-orders.eu.
  • Odgovornost i upravljanje – korisnik ima pravo biti upoznat s odgovornostima i upravljanjem njegovim osobnim podacima.
  • Izvještavanje o povredi – korisnik ima pravo biti izvješten u slučaju bilo kakve povrede privatnosti osobnih podataka.

  Korisnik u svakom trenutku može u korisničkom profilu mijenjati svoje podatke. Isto tako, korisnik ima pravo na zaborav unesenih osobnih podataka od strane Društva, odnosno brisanje korisničkog računa. Ukoliko korisnik želi u potpunosti izbrisati svoj račun, mora poslati zahtjev na e-mail info@dental-orders.eu. Korisnik će biti obaviješten o brisanju njegovih podataka. Jednom obrisani korisnički račun nije moguće ponovno vratiti ili doći do njegovih podataka.

 9. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
 10. U slučaju bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih Uvjeta, korisnici koji koriste Aplikaciju oslobađaju Društvo i njegove zaposlenike, članice i povezana društva bilo kakve odgovornosti te se odriču svih potraživanja prema njima.

  Korisniku se pruža najam ove usluge u konačnom obliku, po principu „kakav jest“ te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka ove usluge. Iako Društvo radi kontinuirano testiranje i održavanje ove usluge, ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu same usluge, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova.

  U svakom slučaju, Društvo će poduzeti sve korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

 11. SIGURNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 12. Društvo se obvezuje poštivati privatnost korisnika Aplikacije.

  Društvo koristi SSL protokol radi sigurnosti Vaših podataka. Upotreba SSL protokola omogućuje višu razinu privatnosti i sigurnosti od nekriptirane internetske veze. On smanjuje opasnost da treće strane presretnu i zloupotrebe podatke.

  Na web stranici www.dental-orders.eu Društvo u svrhu uvida u statistiku posjećenosti koristi Google Analytics. Google Analytics je alat koji omogućava uvid u posjećenost iz izvora kao što su pay-per-click mreže, e-mail marketing, display oglašavanje, web tražilice. Pravila Google Analytics možete pročitati ovdje.

 13. ZAVRŠNE ODREDBE
 14. U slučaju prigovora ili primjedbe, molimo obratite se na e-mail info@dental-orders.eu te ćemo na iste odgovoriti u zakonski predviđenom roku koji iznosi 15 dana od dana zaprimanja prigovora.